EMDR Terapi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Travmatik anıları göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tekniğidir. EMDR kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inanç ve olumsuz duygusal tepkilerin sebebi olarak işlenmemiş travmatik anıların olduğunu söylemektedir.  EMDR ile danışanın işlenmemiş anıları işlemlenir, yeniden pozitif bir inanç ve olumlu duygular kazandırılır.