Tematik Algı Testi (T.A.T)

Tematik Algı Testi (T.A.T)

Tematik Algı Testinde serbest çağrışıma dayanarak bireylerin kartlara bakarak hikâye oluşturmaları amaçlanmıştır. Bireylerin içsel sorunsallarının aydınlatılması gereken durumlarda uygulanmaktadır.